Skip to content
×

Contact

Contact us and we'll be in touch with you shortly. / Täytä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä.
Form submit failed. We recommend sending email to the exhibitor.
Topic
Name:
E-mail
Message:

Thanks for contacting!

AFRY Finland Oy

+ 358 10 3311
info.fi@afry.com

AFRY is a European leader in engineering, design, and advisory services, with a global reach. We accelerate the transition towards a sustainable society. We are 16,000 devoted experts in infrastructure, industry, energy and digitalisation, creating sustainable solutions for generations to come.
//
AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka edistää muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Olemme 16 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman.

Making Future

Visit site Contact

AFRY is a European leader in engineering, design, and advisory services, with a global reach. We accelerate the transition towards a sustainable society. We are 16,000 devoted experts in infrastructure, industry, energy and digitalisation, creating sustainable solutions for generations to come.
//
AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka edistää muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Olemme 16 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman.

Making Future

AFRY – Bioindustry expertise from forest industry to new biobased materials and solutions

AFRY – Biotalouden huippuosaamista metsäteollisuudesta uusiin biopohjaisiin materaaleihin ja ratkaisuihin

Image

Join us for our keynote:

Towards sustainable biorefineries with increased efficiency and digital solutions

April 29 at 10:00-10:30 (EEST)

by Kai Vikman, COO, Process Industries, AFRY and Juhana Litja, Director, Operational Excellence, AFRY Management Consulting

Watch it here »

Image

Watch our presentation:

Digital tools in safety management

April 29 at 13:40-14:00 (EEST)

by Jenni Bäck, HSE Technology Manager, AFRY

Watch it here »

Image

Transitioning to bioindustry

Bioindustry transition is shaping the world and having great impacts on the business as traditional pulp and paper companies are transforming towards biorefineries. At AFRY, we can help you with achieving your sustainability targets, improve resource efficiency and contribute to new resource innovations in bioindustry.

Read more about our bioindustry  services »

Kohti biotaloutta

Biotalous muuttaa maailmaa ja vaikuttaa yritysten liiketoimintaan, kun perinteiset sellu- ja paperiyhtiöt muuttuvat entistä enemmän biojalostamoiksi. Me AFRYllä autamme yritystäsi saavuttamaan kestävän kehityksen tavoittet, parantamaan resurssitehokkuutta ja edistämme uusia resurssi-innovaatioita biotaloudessa.

Lue lisää biotalouden osaamisestamme »

Image

State-of-the-art competence for modern pulp and biorefinery plants

As classic pulp mills are transforming into biorefinery plants they are expected to perform under high environmental standards. We can help you plan, develop and implement strategically located state of the art production facilities.

Our  expertise and insight in numbers

  • 50+ years of experience in pulp & paper projects
  • 400+ major design projects
  • involved in 90% of the world´s largest pulp mill designs

Read more about our pulp and paper competence here »

Parasta osaamista nykyaikaisiin sellu- ja biotuotetehtaisiin

Perinteisten sellutehtaiden muuttuessa biotuotetehtaiksi niiden odotetaan toimivan tiukimpien ympäristöstandardien mukaisesti. Autamme yritystäsi suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan huippuluokan tuotantolaitoksen strategisesti parhaaseen paikkaan.

Osaamisemme numeroina

  • Yli 50 vuoden kokemus paperi- ja selluprojekteista
  • Yli 400 merkittävää suunnitteluprojektia
  • Suunnittelukumppanina yli 90 %:ssa maailman suurimmista sellutehdasprojekteista

Lue lisää sellu- ja paperiosaamisestamme täältä »

Image

100% safety is our top priority

Sustainable companies protect the safety, health, and welfare of their most vital resource, employees. Our network of local HSE experts have the best possible understanding of local circumstances to ensure the optimal solution for each and every safety assignments.

Read more about our HSE services »

100-prosenttinen turvallisuus on meille ykkösasia

Vastuulliset yritykset pitävät huolta tärkeimmän resurssinsa, työntekijöidensä turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Paikallisilla työturvallisuusasiantuntijoillamme on paras ymmärrys paikallisista olosuhteista, ja he tarjoavat siten  parhaan mahdollisen ratkaisun kuhunkin työturvallisuutta koskevaan toimeksiantoon.

Lue lisää turvallisuuteen liittyvistä palveluistamme »

Interested in finding out more? Visit our website at afry.com

Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin sivuillamme afry.fi