Skip to content

An efficient day at the PulPaper event!

I have worked as Mill Director for Stora Enso’s Heinola Fluting Mill for three years. Heinola Fluting Mill in southern Finland is an integrated pulp and board mill that produces high-quality semi-chemical fluting for the corrugated board industry. I have worked in the forest industry all my professional life and my educational background (M.Sc.) is from the University of Technology, which is now part of Aalto University in Helsinki.

I have had a variety of tasks over the years within the forest industry. One event has always been the apple of my eye. It is the trade show PulPaper, which brings together forest industry professionals every three years in Helsinki. It is a tradition in the forest industry to visit the PulPaper event to meet other professionals in the sector and hear the most up-to-date information on developments within the field.

Now, my role has taken on more dimensions, as I have been Chairman of the Board of the organising body of PulPaper, Finnish Forest Products Engineers’ Association, since last year. The association has an important role in organizing the event. We make sure that the event has an interesting programme and that it offers good networking opportunities for professionals in the field. It is important to be up to date with things and that is what I think we really are now!

At Heinola Mill, we feel that PulPaper offers important content – lectures and side events that provide new professional ideas. Sustainability and new innovations are important core issues for Stora Enso’s personnel. The multi-day event enables many to get acquainted with the event and schedule their visit according to their interests. We also want to offer students working in the industry as summer trainees the opportunity to visit the leading event in the field, and I encourage others to do the same. PulPaper offers programme especially for students. It is particularly important that young people have access to the event and networking there.

The world has changed a lot in three years and the Covid-19 period has had its share. Crises change the world and have redone many things. We think things through in an entirely new way and look at the world through different glasses. This brings additional interest in new solutions. There are now many new tools and means available to take advantage of in a rapidly changing world.

Now it is especially pleasing to meet face-to-face at events. Personally, I am going to tour the stands and follow programme that is of interest to me. I feel that I gain a lot of useful information and contacts from PulPaper, so spending time at the event is really worth it. I will definitely visit PulPaper, make the most of the event and enjoy every encounter.

Katja Metsäranta
Mill Director, Stora Enso Heinola Fluting Mill
Chairperson, Finnish Forest Products Engineers’ Association

***

TEHOKAS PÄIVÄ PULPAPER-TAPAHTUMASSA!

Olen työskennellyt Stora Enson Heinolan flutingtehtaan johtajana reilut kolme vuotta. Se on integroitu sellu- ja kartonkitehdas, jossa tuotetaan laadukasta aallotuskartonkia aaltopahviteollisuuden käyttöön. Metsäteollisuuden parissa olen työskennellyt koko ikäni ja taustalla on puunjalostusinsinöörin opinnot Teknisessä korkeakoulussa, joka nykyään on osa Helsingin Aalto-yliopistoa. Olen tehnyt monenlaisia tehtäviä vuosien varrella metsäteollisuuden parissa.  Yksi tapahtuma on kulkenut aina mukanani. Se on metsäteollisuuden ammattilaiset kokoava, joka kolmas vuosi Helsingissä järjestettävä ammattitapahtuma PulPaper. Metsäteollisuudessa on perinne lähteä PulPaper- tapahtumaan kohtaamaan muita alan ammattilaisia ja kuulemaan ajankohtaisimmat tiedot alan kehityksestä.

Nyt rooliini on tullut lisää ulottuvuuksia, sillä olen ollut viime vuodesta alkaen PulPaper-tapahtuman järjestäjätahon, Puunjalostusinsinöörit ry:n, hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksellä on tärkeä rooli tapahtuman järjestämisessä. Pidämme huolen siitä, että tarjolla on alan ammattilaisille kiinnostavaa ohjelmaa ja hyviä verkostoitumismahdollisuuksia.  On tärkeätä olla ajan hermolla ja sitä todellakin nyt mielestäni olemme!

Heinolan tehtaalla koetaan, että PulPaper tarjoaa tärkeää sisältöä – luentoja ja oheistapahtumia, joista saa ammatillisesti uusia ideoita. Vastuullisuus ja uudet innovaatiot ovat tärkeitä ydinasioita Stora Enson henkilökunnalle. Monipäiväinen tapahtuma mahdollistaa sen, että monet pääsevät tutustumaan tapahtumaan ja ajoittamaan käyntinsä niin, että tarjolla on juuri itseä kiinnostavaa ohjelmaa. Haluamme tarjota myös kesätöissä oleville alan opiskelijoille mahdollisuuden lähteä alan johtavaan tapahtumaan ja kannustan muitakin tekemään niin. PulPaper tarjoaa omaa ohjelmaa opiskelijoille. On erityisen tärkeätä, että nuoret pääsevät tutustumaan tapahtumaan ja luomaan verkostoja.

Maailma on muuttunut paljon kolmen vuoden aikana ja korona-aika on tehnyt tehtävänsä. Kriisit muuttavat maailmaa ja ovat laittaneet monet asiat uusiksi. Mietimme asioita aivan uudella tavalla ja katsomme erilaisten lasien läpi. Tämä tuo lisämielenkiintoa uusia ratkaisumalleja kohtaan. Tarjolla on nyt paljon uusia työkaluja ja keinoja, joita voi hyödyntää nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Nyt on erityisen hienoa kohdata kasvokkain tapahtumissa. Itse aioin kiertää osastoilla ja seurata minua kiinnostavaa ohjelmaa. Koen, että saan PulPaperista paljon hyödyllistä tietoa ja kontakteja, joten ajan käyttäminen tapahtumaan todellakin kannattaa. Aion mennä paikalle, ottaa kaiken irti ja nauttia jokaisesta kohtaamisesta.


Katja Metsäranta

tehtaanjohtaja, Stora Enso Heinolan flutingtehdas
Puunjalostusinsinöörit ry:n hallituksen puheenjohtaja